January 27, 2020 Uncategorized 0
Registration of foundation

Входирането на данните на фирма е важна мисия, с която се поставят основите на изцяло нов правен субект. Към точно тази практика е нужно реално да се подходи с голямо наблюдение, и ще са избегнати евентуални бъдещи неприятности при извършване работата по предназначение, за нейното разширяване или промяна.

Какъв е начина за регистриране на фирма?


● Изборът на правна форма (ЕООД, ООД, ЕТ, АД и др.) е особено деликатен детайл и правилното познаване на множеството предимства и недостатъците на всяка от тях е от ключово важно значение за перспективата на всяка фирма. При входирането на данните на фирма трябва да са взети предвид годишната отчетност, облагането с данъци, осигуряването и начина на управление при различните правни извивки и т.н.;
● При фирменна регистрация е наложителна да се изготвят редица специфични документи, между които са учредителният акт и протокола (наименованието на тези много нужни декларации са индивидуални при различни правни видове), декларации по модел и лиценз или позволение, ако естеството на дейността го желае по законов ред;
● Ще е нужно да се отвори сметка за парични средства за учредителния капитал и да се входира нужната от закона част от него;
● Преди подаването на документацията за регистрирането им в ТР е нужно да се плати държавна такса;
● Изискуемите от АВ документации следва да са попълнени изчерпателно и да бъдат входирани по нужния канален ред, тъй като ако има липси, грешки или неточни факти АВ ще откаже регистрирането.

Фирма Счетоводни консултации на добри цени

При коректно и красиво попълване на документацията вписването в Търговския регистър е бързо (до 3 дни) и безпроблемно. Точно след регистрацията на фирмата в Агенцията по вписванията документите автоматично се препращат към НАП.


Огромна помощ от специалист – ключът към успеха


Опасно е да разчитате напълно на интернет като единствен източник на информация за регистрация на фирма, още повече при недобро познаване на закона. Независимо движещите се в онлайн порстранството формуляри и бланки, които е нужен да се попълнят, могат да се окажат много стари, неверни или несъвършенни.

Особено много трябва да се внимава с “готовите документи” при акта за създаване и протокола, понеже те се явяват “ядрото” на собственото Ви дружество и предстоящата му дейност.

Ангажирането на експерт за вписването на фирма и плащането на адвокатския му хонорар далеч не е толкова наистина скъпа дейност. Ще можете да измислите най-удачния избор за избор на правна форма, като добре се информирате с бъдещите си отговорности и права.

Екипът, на който се доверите изцяло, ще изготви абсолютно всички нужни документации и ще се постарае за правилното им вписване в ТР. От вашата личност се изисква единствено подпис, който би могъл да бъде предоставен и по електронен път с преснимане или снимка.
Регистрацията на търговската фирма е голяма дейност, която се нуждае от точност и професионализъм. За да сте сигурни и спокойни за личната си бъдеща активност, не правете компромиси при изграждането на основите й.