January 6, 2020 Uncategorized 0
ментална аритметика

Навярно сте запознати за уменията на азиатските деца да смятат с бързината на елка, също така без да използват каквато и да е техника и материали. Вероятно сте искали малчуганът ви да бъде до такава степен развито.

Изпълняването на тази мечта вече далеч не е така тежка, тъй като точно тези, видимо магически заложби, биха могли да са придобити неминуемо след организирането на изучаване по ментална математика.

В днешно време някои по-големи обучителни центрове предоставят обучение на деца, срещайки ги със същността и последователността за използване на ментална математика. Точно този различен начин допринася и доста преимущества за бъдещото образование на дечицата.

Придобиване на умения за скоростно смятане наум

Много често в децата се забелязват трудности в смятането наум, често и ако става въпрос за елементарни калкулации. Използването на аритметични модели на умствена аритметика увеличава значително точността и скоростта, с която е възможно да е изчислена конкретна задача наум.

Постигането на хубави резултати естествено е свързано с множество тренировки и задачи, за да остане чудесно овладяна методиката. В следствие на курсовете си по умствена математика, детето е в състояние да си обрисува изчисленията за минималното време от малко на брой секундички, а даже и за части от секундата, и респективно веднага да даде отговора след събиране, изваждане, деление или умножение.

След необходимо продължително обучение – някъде около 1 година, дори и по-малките дечица ще са способни да изчисляват изцяло наум големи 4 или 5-цифрени числа.

Разгръщане на мозъка

Стандартното учене по аритметика, през което всеки един е преминал в училище, подобрява най-вече лявото полукълбо. Проучвания отдавна са доказали, че дясната част на мозъка пък отговаря за обработването на невербалната информация.

Точно това ще покаже, че дейността с изчислителни изображения, които мозъка създава, подпомагат развитието на дясното полукълбо, понеже то работи със символи и образи.

Пресмятащите упражнения, които се прилагат в умствената математика, са отправени в подобрението на 2-те мозъчни полукълба.

Подобряване успехите по останалите предмети в училище

Въпреки и с чисто математическо-изчислителна насоченост, курсовете по ментална математика подобрява запомнянето като стимулира концентрацията. След усвояване тактиката на иновативния метод, учениците усъвършенстват и крайните си резултати по другите предмети в училището, заедно с математиката. Основните причини се дължат основно в цялостната обучителна програма по ментална аритметика, като подобрява както умствените усещания, също така и слуховите,тактилните и зрителните заложби на детенцето.