August 15, 2017 Uncategorized 0

newsНовината е комуникация на конкретна информация за настоящи събития, като се представя от електронна медия, интернет, вестник или дори от приказка на приказка между коментиращи.

Английската дума “news” (новини), е измислена през 14-ти век, от използването на множественото число на думата “new” (нов). Точно преди да са създадени печатните издания в началото на седемнадесети век, са се употребявали официалните бюлетини и правителствени постановления.

1-вата записана употреба на организирана доставна услуга за разпространение на писмени документации, е в Египет, там където фараоните използват куриери за популяризиране на техните постановления на територията на държавата ( 2400 г. пр.н.е.) . Дадената практика почти сигурно ще притежава основи в значително древната практика на съобщенията от уста на уста и би могло да е била измислена над тази вече създадена инфраструктура.

През Древен Рим обявите в държавата или пък новинарските бюлетини са направени публично достояние от Юлий Цезар . Те са гравирани в метал или камък и са поставени на обществени позиции.

Правителството в Китай ползва бюлетини “типао”, популяризирани сред съдебните служители по времето на династия Хан (2-ри и 3-ти век след Христа). В годините между 713 и 734 г. бюлетина на съда на китайската династия Тан е бил написан ръчно на коприна и се е четял от служителите в правителството. През далечната 1582 г. по време на династията Минг в Пекин са направени първите частни листовки.

Днес опциите за популяризиране на вести са много повече, като най-използвания е през интернет в новинарските медии и социалните мрежи.