August 14, 2017 Uncategorized 0

Чудесните постижения от дейността на абсолютно всяка една работна група са в непосредствена зависимост от персоналните постижения на всеки един от хората в колектива. Да се развие хубава среда за работа и да се подобри времето, което е необходимо за осъществяването на всяка една работа е необходимо всички звена от работната верига да работят синхронизирано. Докато има търкания, личностни сблъсъци, обиди и жажда за самоизтъкване, средата на работа се превръща в напрегната и не много полезна. Основната цел на тиймбилдинга е да промени тези драми, да затвърди приятелството между отделните личности в групата, да изгради варианти за откриване и опознаване на слабите и силните страни на всеки . Горепосочената идея, рожба на проучване и анализи на екип психолози е особено актуална.

team building

Отделните варианти предлагани от експертите по тийм билдинг включват занимания, мероприятия и инициативи имащи за цел създаването на атмосфера в която да се заздравят отношенията в колектива. Много хора подценяват необходимостта от външно участие за оптимизирането на работната среда, мислейки, че това са безмислени разходи, загубване на ценно време и разсипничество. Ако една група не е сплотена и най-правилната стилмулация, поощряване и заплащане с бонуси не биха дали нужните резултати, тъй като липсата на единност е основен елемент за всеки добър екип.

Важната стъпка до строежа на силна група е търсенето на експерт по тийм билдинг, който да анализира ситуацията, да потърси причините за стълкновенията и да намери най-подходящото решение за подобряването на дейността на работа. Заниманията с приключенски характер поставят хората в непредвидени обстоятелства, изискващи спешни решения, хитро мислене и откривателски подход. Необходимостта от комуникация и сътрудничество в отделните етапи от приключението, дава възможността за изпъкване на водаческите качества и хубавите страни на различните участници. Един отличен управител би потърсил помощ, ако установи работно напрежение и незадоволство в неговите подчинени, защото по-малките детайли най-често нанасят най-значителните щети за всеки един работна група.

Наличието на многоброен колектив обикновено значи и огромни затруднения, защото сплотяването на голяма група е наистина труден процес. Личностните стълкновения принуждават незабавна реакция, тъй като индивидуалните скандали биха могли да осуетят спокойствието и на останалите и да провокират разделението на воюващи групи и лагери. Поощтрението на участниците ще подпомогне тази нелека и отговорна задача. С общи усилия всеки отбор е възможно да направи здравословна и пълноценна среда за работа и да постига прекрасни резултати.